DE Purpose bestaat niet

Onze zoektocht naar dat ene statement

 

Wat is nou daadwerkelijk de purpose van onze organisatie? Dat is een vraag die we onszelf ontelbare keren hebben gesteld. Een belangrijke vraag, want je hoort overal dat organisaties die purpose gedreven zijn beter presteren dan de rest van de markt. Een inspirerend hoger doel maakt het makkelijker om klanten te binden, nieuw talent te werven en stakeholders te inspireren. En zeg nou zelf, wie wil dat niet?

Precies, dat wil iedereen. Het lijkt zo makkelijk. Vind de purpose van uw organisatie en gij zult floreren. Dus je voelt het waarschijnlijk al aankomen: het vinden van de juiste purpose, dat valt nog niet mee. Het ons in al die jaren zwaar tegengevallen om een gedragen en doorleefd statement te formuleren dat alles en iedereen met elkaar verbindt. En weet je waarom? Omdat die ene purpose voor ons niet bestaat.

Purpose & Holacracy

Sinds de start van The Rookie Minds werken wij holocratisch. Holacracy heeft als doel om organisaties in staat te stellen hun purpose zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen. Deze manier van werken kenmerkt zich door een platte structuur van cirkels (teams), waarin iedereen zijn eigen unieke rollen vervult. Elke rol kent op zijn beurt een eigen ‘rol-purpose’ die een afgeleide is van de overkoepelende organisatie-purpose.

Het bepalen van het doel van onze organisatie was voor ons dan ook cruciaal, omdat deze zich met holacracy als een waterval door organisatie heen verspreidt. Het vaststellen daarvan bleek in de praktijk echter minder eenvoudig dan we op voorhand hadden gedacht en is een grote worsteling geweest. Heeft de purpose betrekking op wie we willen zijn, waar we voor staan of wat wij willen betekenen? Wat is nu het exacte doel van onze organisatie en wat is de waarde die we daarmee willen toevoegen?

Die éne purpose bestaat niet

Uiteindelijk hebben wij ervaren dat de purpose, dat ene statement, voor ons niet bestaat omdat deze afhankelijk is van de invalshoek, de context van waaruit je kijkt. In de basis creëren wij purpose voor onze mensen. Zij maken deel uit van een organisatie, hebben de behoefte om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien en willen bijdragen aan een ideaal dat groter is dan zichzelf. Bij ons wordt purpose gedreven vanuit precies deze drie verschillende invalshoeken: organisatie, mensen en maatschappij.

#1 Organisatie-gedreven

Als we naar purpose kijken vanuit het perspectief van de interne organisatie, dan staat hierbij de organisatie als gemeenschap centraal. Het vormt de sociale context waarbinnen we met zijn allen samenwerken en de onderlinge verbinding met elkaar zoeken. Hoe we in het werk relaties met elkaar aangaan en ontwikkelen die betekenisvol zijn.

Voor ons is dit het verhaal waarom het allemaal is begonnen: “Creating an everyone organization.” was onze droom bij de start van The Rookie Minds. Een droom over een andere manier van organiseren en een andere manier van samenwerken. Wij wilden breken met de bureaucratische hiërarchie en mensen het hart én de ziel maken van alles wat we doen. Een organisatie bouwen van iedereen, voor iedereen. Waarin we gelijkwaardig aan elkaar zijn en onze eigen beslissingen kunnen nemen.

#2 Mens-gedreven

Wanneer we purpose vervolgens vanuit het perspectief van de mens in organisaties bekijken, dan gaat het over het gemeenschappelijk geloof over hoe we persoonlijk kunnen groeien. Over hoe we onze passie en talenten optimaal kunnen gebruiken en gericht kunnen inzetten. Het is deze mentaliteit, die manier van denken, waarmee we nieuwe uitdagingen aangaan en onze stem aan de wereld laten horen. Het vormt de verklaring voor wie we zijn en waar we voor staan.

Wat ons heeft samengebracht is “living the rookie mind”. Wij geloven dat echte verandering ontstaat wanneer je naar de wereld blijft kijken door de ogen van een Rookie. Het is deze optimistische en onbevangen mindset die iedereen bij ons in staat stelt om continu te blijven leren en groeien, en gepassioneerd bij te dragen aan datgene wat er voor ons echt toe doet.

#3 Maatschappij-gedreven

Tot slot is er de purpose vanuit het perspectief van de buitenwereld. Dit vormt het maatschappelijk ideaal dat groter is dan onszelf. Het bepaalt waar we heen gaan en waarvoor we willen vechten. Dit gaat over onze toekomst. Over de wereld waarin we hopen te leven en waar we ons voor willen inzetten. Het is de ideale visie van datgene wat we willen gaan realiseren, zonder overigens de illusie te hebben dat we het ooit zullen voltooien.

We are humanizing work “. We leven in een wereld van steeds snellere veranderingen, waar de toekomst steeds minder een extrapolatie van het verleden is. Verandering is onverbiddelijk, meedogenloos en deze toenemende complexiteit kent vele vormen. Maar dit is wat ze allemaal gemeen hebben: mensen moeten helpen om ze te begrijpen. Alleen als we in staat zijn om menselijk initiatief te stimuleren en iedereen gepassioneerd te laten bijdragen aan de uitdagingen waar we voor staan, kunnen we de noodzakelijke wendbaarheid creëren en voor de veranderingen uitlopen.

DE purpose bestaat niet. Of toch wel? Wij worden gedreven vanuit organisatie, mensen en maatschappij. Dit betekent echter niet dat dat alles omvattende statement voor jou niet kan bestaan. Iedere organisatie is uniek en opereert vanuit zijn eigen context. Pin je echter op voorhand niet vast op dat ene grote doel. Want wie weet kent purpose ook voor jou zijn eigen unieke invalshoeken!

Category
Share