enabling performance

Snelheid is een game changer en op een hoog tempo kunnen bewegen is essentieel. Om voorop te blijven lopen en snel te schakelen, moeten we slim inspelen op de dynamiek en onvoorspelbaarheid van de voortdurend veranderende omgeving. Traditionele vormen van prestatiemanagement? Daarmee red je het niet meer. Ze maken ons in ieder geval niet tot de wendbare en mensgerichte organisatie die we willen zijn. Een beheersingssysteem kan alleen succesvol zijn als het net zo flexibel is als de omgeving waar het deel van uitmaakt.

getting there

Willen we de realiteit serieus nemen, dan is een andere benadering nodig. Het gaat erom dat we mensgeoriënteerde kaders scheppen; kaders waarbinnen mensen en teams optimaal kunnen functioneren. Met ruimere grenzen, maar ook met nieuwe en verbeterde spelregels. Onze geesten moeten bevrijd worden van versleten zienswijzen; overbodige ballast die grootse prestaties in de weg staan. Dit vraagt veel van ons. Zeker als we met onze organisatiestructuren willen aansluiten op de behoefte aan flexibiliteit. Om daadwerkelijk te veranderen, zijn er twee verschuivingen nodig:

  • Van functionele hiërarchieën naar gedecentraliseerde organisatiestructuren. Controle moet in het organisatieontwerp ingebed zijn, in plaats van uitgeoefend worden over mensen. Zo boek je positieve resultaten door zelfregulering en ligt de focus niet langer op die ouderwetse managementstijl van command and control.
  • Van vastgestelde jaarlijkse budgetten naar flexibele businessplanning. Leg prestaties langs een relatieve en betekenisvolle meetlat, forecast dynamisch en alleen wanneer het écht nodig is, stel je planning en toewijzing van middelen constant bij en beloon gedeelde successen. Met andere woorden: omarm de dynamiek van het onberekenbare, in plaats van te denken dat je de toekomst kunt voorspellen.

Efficiënt inspelen op je omgeving en de energie en talenten van je mensen stimuleren, daar gaat het om. Organisaties die hierin slagen, zullen de kansen van de toekomst verzilveren. Het enige wat we nodig hebben om te presteren is een organisatiestructuur gebaseerd op flexibele processen en gedeelde autoriteit. Start small and learn by doing. Wij helpen je wel om los te komen uit je oude stramien en nieuwe denkpatronen eigen te maken.

Nieuwsgierig? Laten we ideeën uitwisselen!

we have to learn to handle
the surprises that we face every day
speaker
Conrad Faber
Conrad Faber
Wat ik zo gaaf vind aan The Rookie Minds? Niet bij voorbaat alles dichttimmeren, altijd openstaan voor nieuwe initiatieven en uitgaan van ieders specifieke inbreng en talenten.