self-regulating culture

FROM FIXED TO FLUID

Traditionele beheersingssystemen stellen ons niet meer in staat betrouwbare toekomstvoorspellingen te doen. Daarom hebben ze hun beste tijd gehad. Om snel te kunnen schakelen en in control te blijven, moeten we slim inspelen op de dynamiek en onvoorspelbaarheid van de voortdurend veranderende omgeving.

Getting there

We implementeren zelfregulatie binnen mens-georiënteerde beheersingskaders. Zo haken we in op de dynamiek van onzekerheid, en worden we net zo beweeglijk als de omgeving. In onze aanpak gebruiken we drie verschillende perspectieven:

 

#1 Empower teams

Goede beslissingen nemen? Initiatief en creativiteit stimuleren? Dat vraagt om een beheersingsmechanisme dat is ingebed in het organisatieontwerp, in plaats van om opgelegde regels en richtlijnen. Zelfregulering maakt mensen sterker; niet die ouderwetse managementstijl van command and control. Zo brengen we een verschuiving op gang van verantwoording afleggen naar motivatie en inspiratie.

#2 Match volatility

Een beheersingsmechanisme kan pas succesvol zijn als het net zo dynamisch is als de omgeving waarvan het deel uitmaakt. Als het specifiek is ontworpen voor de markten waarin je actief bent en de manier waarop je de concurrentie aangaat. Zodat je minstens zo beweeglijk bent als je omgeving.

#3 Understand performance

Willen we prestaties op waarde schatten, dan is het zaak om helder in beeld te krijgen in hoeverre onze visie leidend is bij het nemen van slimme beslissingen. En of ons gedrag gestuurd wordt door gedeelde waarden. Een diep en holistisch begrip van onze prestaties krijgen lukt alleen als we een goed beeld hebben van de kaders waarbinnen we opereren. En als we de resultaten in perspectief kunnen plaatsen en betekenisvol kunnen interpreteren.

we have to learn to handle
the surprises that we face every day
speaker

Efficiënt inspelen op je omgeving en de motivatie en talenten van je medewerkers stimuleren, daar gaat het om. Organisaties die hierin slagen, zullen de kansen van de toekomst verzilveren. Laten we de controlemechanismen gebruiken die passen bij een zelfregulerende organisatiecultuur. Dan worden we de veranderingsgezinde, flexibele en menselijke organisaties die we willen zijn.

Nieuwsgierig? Laten we ideeën uitwisselen!

Koen Jansen
Koen Jansen
Ik vind het leuk om organisaties te challengen. Kijk eens met een nieuwe bril naar je processen. Wat zie je? En wat kan er beter? Juist de dynamiek van verandering geeft het leven kleur.