glossary

an everyone organization

Wij slaan de weg naar de toekomst in met een heroïsche business-geest en collectieve ondernemerscreativiteit. Zo zijn we vrij om de vele uitdagingen aan te gaan en de rookie mind te leven. Versleten hiërarchieën hebben we omvergeblazen en old school kapitalisme een optater gegeven. Het resultaat is een organisatie voor iedereen, ‘an everyone organization’. We omhelzen drie speerpunten:

A shared belief.
Echt enthousiasme komt wanneer je naar de wereld kijkt door de ogen van een rookie. Dat is de overtuiging die we delen en die ons heeft samengebracht. Als we iedereen de kans geven om die mooie en vrije rookie mindset te ervaren, kunnen we allemaal vol passie aan de slag met de kansen die voor ons liggen.

We-organized.
We zijn erop ingericht om ondernemingszin en creativiteit de ruimte te geven binnen alle niveaus van onze organisatie. We moedigen mensen aan om beslissingen en initiatief te nemen, door bureaucratie en andere bottlenecks uit de weg te ruimen. Het optimaliseren van onze bijdrage staat voorop; niet compliance. Zo blijven we veranderingen voor en worden we net zo capabel als de mensen die er werken.

Collective ownership.
Eigenaarschap is voor ons meer dan een houding, meer dan een gevoel van persoonlijke kracht en verantwoordelijkheid. Het gaat om het delen van risico’s, aandelenkapitaal en aandeelhoudersparticipatie. Eigenaarschap is ingebed in het ontwerp van onze organisatie.

In onze organisatie staan de mensen centraal, in plaats van structuren, processen en methodes. De belofte van onze everyone organization? De rookie spirit ontketenen!

causing good trouble

Werk menselijker maken veroorzaakt nogal wat consternatie, weten we uit ervaring. Op een positieve manier, die verandering teweegbrengt en idealen laat opbloeien. Verwarring zaaien is geen doel op zich; het is ons om dat kleine beetje chaos te doen. Om zo ruimte te scheppen voor het verbeteren van je werkomstandigheden en werkwijzen.

Stand Up
Onze kracht schuilt in het stellen van vragen, je vooroordelen los te laten en de status quo uit te dagen. En door vraagtekens te zetten bij de waarde, het doel en de betekenis van zo ongeveer alles. Bij het leven, je werk, en de balans tussen die twee.
_
Choose
Wij helpen je koers te bepalen waar je oprecht voor wilt vechten, inclusief de betrokken principes, waarden en idealen. Je moet namelijk weten waar je naartoe wil om je vervolgens daar ook aan te houden, omdat het ook vrij makkelijk is om het zicht op je doel te verliezen.
_
Rewrite
Nu wordt het tijd om wat meedogenlozer te worden. Haal diep adem. In deze fase ga je je huidige regels oprekken, doorbreken en – dit is het belangrijkste – ze herschrijven. Juist door je regels te herzien, komen we tot betere manieren van werken. Een manier die je verbeelding gaat prikkelen en je weer trots maakt.
_

our day to day routines

Wij zijn een groep nieuwsgierige professionals met allerlei verschillende achtergronden. Die continu de principes, waarden en ideeën uitdagen waar je voor staat. We maken werk weer menselijk; bottom-up: van onder naar boven, en zorgen dat het menselijke aspect een wezenlijk onderdeel wordt van je dagelijkse routines. We ondersteunen bij het concreet maken van deze verandering, helpen teams zich te ontwikkelen, nemen de business control voor onze rekening en behandelen je juridische kwesties, in lijn met de waarden waar je voor staat. Zie ons als je tijdelijke of permanente ruggensteun.

# 1 Verandermanagement uitvoeren. We ondersteunen bij veranderingen die ontstaan door het terugbrengen van de menselijke maat. Om organisaties hiermee klaar te maken voor onze snel veranderende wereld en net zo bekwaam te worden als de mensen die erin werken. Stap voor stap werkend naar je doelstellingen en ervoor zorgend dat de verandering ook wordt doorgevoerd.

# 2 Mensen en teams ontwikkelen. We helpen jouw mensen en hun teams om zich te ontwikkelen en ondersteunen het proces van continue zelfvernieuwing. Met op maat gemaakte programma’s op de steile helling van de leercurve. Zo wakkeren we de honger om te ontdekken en te leren aan. Zo benutten we de kenmerken van de rookie mind als de belangrijkste ingrediënten voor deze unieke ontwikkelingsreis.

# 3 Business Control uitvoeren. We verzorgen jouw business control en rapportage op dynamische wijze. Als on demand of interim business controller. Steeds gericht op het controleren van instabiliteit. Bijvoorbeeld door de performance op een relatieve en betekenisvolle manier te meten. Door dynamisch te forecasten en alleen wanneer dat noodzakelijk is. En door het slim plannen en toewijzen van resources.

# 4 Juridische kwesties behandelen. We regelen jouw juridische zaken, privacy-issues en contracten en overeenkomsten. In de rol van ‘day to day’ juridisch adviseur of tijdelijke in-house jurist. Altijd vanuit een positieve insteek, vastbesloten om zo bij te dragen aan een duurzame relatie tussen partijen.

rookie minds

De rookie mind. Dat is de frisse blik die we hebben we wanneer we iets voor het eerst doen. Het enthousiasme waarmee we een steile klim oprennen, wanneer we aan een taak beginnen die super belangrijk voor ons is. Het is een ‘state of mind’, beschikbaar voor degenen die bereid zijn af te leren en te ‘herleren’. Rookies gaan er niet vanuit dat ze iets beheersen. Ze bevinden zich altijd en overal op de steile helling van de leercurve. We kunnen het verleden achter ons laten wanneer we naar de wereld kijken door de ogen van een rookie. We kunnen dan weer nieuwsgierig zijn, nederigheid omarmen, genieten van verandering en nieuwe gebieden ontdekken. Het doet er niet toe hoe oud of ervaren je bent. Het is een keus die we allemaal kunnen maken.

slice of the pie

We hebben old school kapitalisme achter ons gelaten. Net zoals het idee dat er een verschil bestaat tussen de mensen die een organisatie in handen hebben en de mensen die er elke dag keihard voor werken. Bij The Rookie Minds delen we ownership met zijn allen! Wil jij ook een stuk van de taart? Dat kan, maar dat is niet geheel vrijblijvend. Dit zijn de verantwoordelijkheden die daarbij horen.

De organisatie. We borgen samen de financiële gezondheid van onze organisatie en delen beloningen, winst en de kosten van ons levensonderhoud. Ondernemersrisico’s gaan we niet uit de weg en we komen in actie wanneer dat nodig is. Beslissingen nemen we in The Gathering, volgens het ‘one man one vote’-principe.

En haar mensen. We geven echt om elkaar en voelen een diepe verantwoordelijkheid voor de levens waarmee we in aanraking komen. Mensen zijn het hart en de ziel van alles wat we doen. We gaan tot het uiterste om een omgeving te creëren die ons in staat stelt om onze doelen te realiseren, onze talenten te benutten en voldoening te halen uit alles wat we bijdragen.

The Rookie Minds is het instrument waarmee wij ons leven betekenisvol en mooi maken, en ons in staat stelt onze rookie mind te leven.

the words we live by

Wij zijn The Rookie Minds. Onderstaande woorden zijn de roadmap voor onze wonderbaarlijke reis en het morele kompas waarmee we onze cultuur vormgeven. Het zijn de waarden die ons iedere dag weer helpen om werk menselijker te maken en de rookie mind te leven.

We are Rookies forever. Een Rookie zijn, met hart en ziel: dat is de basis van alles wat we doen. Een onbevangen geest, eindeloze nieuwsgierigheid, bescheidenheid en heel veel moed. Dat is wat ons kenmerkt. Zelfs onze grijze veteranen.

With a spark of joy. We lachen, gieren, vieren en zorgen dat ieder moment ertoe doet. Alles wat we doen, doen we met plezier en een klein beetje craziness.

We love to humanize work
Dit is onze stip op de horizon. Het stimuleren van menselijke initiatieven om eenzijdige verandering te ontlopen. Onze behoefte om nooit genoegen te nemen met de huidige situatie en alles ter discussie te stellen. By causing good trouble. De beroering die zorgt voor natuurlijke verandering en dat idealen tot leven brengt.

Always simplifying. Less is beautiful. Eenvoud bereik je door het voor de hand liggende weg te laten en het betekenisvolle toe te voegen. Het betekent alles verwijderen behalve het essentiële, en je ontdoen van rommel.

And without US, WE are nothing. Bij ons gaat het om mensen. Al onze gepassioneerde, enthousiaste en creatieve mensen maken ons tot de organisatie die we zijn. Wij zijn The Rookie Minds.

Het verhaal van The Rookie Minds wordt nog steeds geschreven. Wedden dat bovenstaande principes er een pageturner van maken?