“Wij hebben oog voor de mens achter het geschil”
“Wij hebben oog voor de mens achter het geschil”
anticipate humanely

De dynamiek van geschillencommissies, klachtenprocedures en bezwaarzaken is onvoorspelbaar en verandert voortdurend. De burger wordt steeds mondiger en wil gehoord worden. We staan continu met elkaar in verbinding waardoor actuele issues zich snel verspreiden en meer zaken worden voorgelegd. Gelukkig maken de technologische ontwikkelingen het mogelijk om hier slim en flexibel op in te spelen en werk op een andere manier te organiseren. Zonder de menselijke factor uit het oog te verliezen.

onze aanpak

Met onze Griffier Service spelen wij in op jouw dynamische omgeving van klachten, geschillen en bezwaren. Als permanente ruggensteun nemen wij op afstand werkzaamheden over, of vormen een tijdelijk vangnet en springen ter plekke bij voor beproefde en vertrouwde juridisch secretarissen, griffiers en juridisch medewerkers. Daarbij breken wij met de gewoonten en logica van de conventionele juridische mentaliteit. En behandelen we al jouw juridische geschillen vanuit gedeelde waarden en met respect voor wederzijdse standpunten en verhoudingen. Je kunt bij ons terecht voor onder meer:

  • zaaksbehandeling in de breedste zin van het woord;
  • het leiden en notuleren van hoorzittingen;
  • dossiervoorbereiding en -afhandeling;
  • het voorbereiden en opstellen van uitspraken.

Met de Griffier Service richten wij ons met name op commissies en colleges binnen de nationale, provinciale en lokale overheid, klachtenafhandeling van zorgorganisaties en griffierfuncties bij rechtsprekende instanties. Wij lossen op, denken mee en brengen orde aan. Altijd vanuit een scherp oog voor de maatschappelijke context, met veel gevoel voor de verhouding naar de burger en gebruik van klare taal. Alles gericht om bij te dragen aan een inclusieve en onderling verbonden maatschappij.

Nieuwsgierig geworden? Laten we dan de mogelijkheden verkennen.

elke klacht is een kans
en achter elk geschil staat een mens
speaker
Danielle Gijzen-Janssen
Danielle Gijzen-Janssen
Ik ben een jurist in hart en nieren. Analyseren, adviseren en oplossen doe ik het liefst. Een pragmatische jurist die van iets negatiefs iets positiefs kan maken.