Humanizing Work

Driving human initiative to outrun change

 

We leven in een wereld waarin de toekomst steeds minder een extrapolatie is van het verleden. Verandering is de nieuwe norm geworden. Lekker cliché, maar daarom niet minder waar. Verandering is onverbiddelijk, meedogenloos en soms schokkend. Organisaties die relevant willen blijven, zullen zich daarom continu aan moeten passen. En dat plaatst de mens in het middelpunt van de organisatie.

Waarom? Het moderne bedrijfsleven wordt elke dag met complexiteit geconfronteerd. Die complexiteit kent vele vormen. Maar dit is wat ze allemaal gemeen hebben: altijd zijn er mensen nodig om complexiteit te begrijpen en manieren te bedenken om ermee om te gaan. And that’s where we come in. Wij maken werk mensgerichter om menselijk initiatief te stimuleren en zo verandering voorbij te streven.

Hoe het ooit begon

Bij The Rookie Minds zijn we samengebracht door een gedeelde overtuiging dat échte verandering ontstaat wanneer we naar de wereld durven blijven kijken door de ogen van een rookie. Maar een rookie-mind heeft de ruimte nodig. Daarom hebben wij gebroken met de benauwende hiërarchie en ouderwetse ideeën over hoe organisaties horen te zijn. In plaats daarvan bouwden we een everyone organization: the Rookie Minds vóór en dóór the Rookie Minds.

En toen vroegen we ons af: wat zou er gebeuren als we met de ervaringen die we hebben opgedaan andere organisaties in staat stellen om ruimte te creëren en mensen het hart en de ziel te maken van alles wat ze doen? Dan kan iedereen op zijn eigen gepassioneerde manier bijdragen aan datgene wat er écht toe doet!

Terug naar de basis

Humanizing work is onze visie over hoe je menselijk initiatief kunt stimuleren om bij te dragen aan de grote uitdagingen waar we voor staan. Wij geloven erin dat mensen weer het middelpunt van organisaties moeten worden. Uiteindelijk is die organisatie namelijk niks meer en niks minder dan een mensen die hun talenten inzetten om een gezamenlijk hoger doel (purpose) te bereiken. Om dat proces te stroomlijnen verzonnen we ooit regels, procedures en systemen die mensen hielpen effectief en efficiënt samen te werken aan de purpose. Maar ergens in de afgelopen decennia hebben we de regels, procedures en systemen gepromoveerd van middel tot doel.

Humanizing Work betekent dus allereerst ‘terug naar de basis’. Wat was ook alweer het eerste uitgangspunt? Juist, mensen die hun talenten inzetten om een doel te bereiken. En daarom begint Humanizing Work bij de fundamentele behoeften van mensen: onszelf ontwikkelen, deel uitmaken van een gemeenschap, betekenisvolle relaties aangaan en onze stem laten horen.

4 kwadranten

Deze fundamentele behoeften koppelden we vervolgens aan het All Quadrants All Levels (AQAL)-model (1) van Ken Wilber. Het AQAL-model biedt mogelijkheden om de omstandigheden waarin we werken en de praktijken die we toepassen voortdurend te verbeteren, omdat het holistisch naar organisaties kijkt. Hoe wij de fundamentele behoeften aan het model van Wilber koppelden?

#1 Cultivating a learnership mindset

Inspelen op het verlangen van mensen om de kans te krijgen hun capaciteiten te ontwikkelen, beter te worden in iets dat ertoe doet en vooral ook om relevant te blijven. Innovatiecycli draaien zo snel, dat kennis vluchtig is geworden. Om gaandeweg te groeien en al ons menselijk potentieel te blijven gebruiken, is het méér dan ooit zaak om een modus van voortdurende zelfvernieuwing te ontwikkelen.

#2 Stimulating conscious behaviour

Organisaties vormen een ingewikkeld netwerk van relaties. Eén van gedeelde waarden en wederzijdse belangen. Het stimuleren van conscious behaviour draagt bij aan onze behoefte voor een inclusieve en onderling verbonden manier van samenwerken. Als we betekenisvoller handelen zijn we in staat duurzame relaties te aan te gaan, een gezonde business te ontwikkelen en duurzame waarde te creëren voor iedereen die betrokkenen is.

#3 Embedding an everyone culture

De wens van mensen om deel uit te maken van een gemeenschap komt vaak voort uit een gedeelde passie om het verschil te maken en samen nieuwe wegen in te slaan. Een everyone culture leeft die gedeelde visie en is veilig en veeleisend genoeg voor iedereen om daar zijn bijdrage aan te leveren. Vanuit een mensgericht DNA, als solide basis om menselijk potentieel te realiseren en impact te maximaliseren.

#4 Creating human-centered structures

Iedereen wil graag zijn stem laten horen om iets te kunnen betekenen. Dit vormt de essentie van het creëren van mensgerichte structuren: het stimuleren van menselijk initiatief om van dag tot dag bij te dragen. Het wegnemen van bureaucratie en management bottlenecks stelt ons in staat om creativiteit op alle niveaus in een organisatie bloot te leggen en vrij te maken voor het maken slimme beslissingen.

Om ons aan te passen aan de toekomst van werk moeten we in staat zijn om voortdurend in te spelen op het steeds toenemende tempo van verandering. Wat we nu meer nodig hebben dan ooit, zijn organisaties die net zo gedurfd, ondernemend en wendbaar zijn als verandering zelf. Daarvoor moeten we menselijk initiatief stimuleren en omgevingen bouwen waarin iedereen het beste uit zichzelf kunnen halen. Het omarmen van de perspectieven van humanizing work draagt eraan bij om omgevingen te creëren waarin mensen graag willen werken, die snel reageren op de veranderende bedrijfsdynamiek en die iedereen in staat stelt hun bijdrage te leveren. Wanneer organisaties net zo bekwaam worden als de mensen die er werken, kunnen ze hun prestaties maximaliseren en verandering voorbijstreven.

 

(1) Ken Wilbers All Quadrants All Levels (AQAL)-model is het basiskader van de Integrale Theorie. Het suggereert dat alle menselijke kennis en ervaring voortkomt uit vier oorspronkelijke perspectieven, die in kaart kunnen worden gebracht langs de dimensies van “innerlijk versus uiterlijk” en “individueel versus collectief”. Alles wat er gebeurt, elke gebeurtenis die plaatsvindt, elk probleem waarmee je wordt geconfronteerd, kan vanuit deze vier verschillende invalshoeken worden bekeken. Door aandacht te besteden aan alle vier de kwadranten, kunnen we strategieën ontwerpen die een diepe en blijvende impact hebben.

Category
Share