“Ik ben klein en zij zijn groot…”

“Ik ben klein en zij zijn groot…”

Leestijd: 3,5 minuut

De rol van HR anno 2021


Wie kent hem niet: onze gevleugelde vriend Calimero. Het leven is voor het kleine vogeltje een behoorlijke uitdaging. “Ik ben klein en zij zijn groot!”, riep hij vaak. Gevolgd door een verongelijkt en ietwat beteuterd “En dat is niet eerlijk!”.

In mijn werkende leven is regelmatig de associatie met Calimero in me opgekomen bij diverse HR-afdelingen. Ondanks een almaar toenemende aandacht voor de human in onze organisaties, heeft HR als vakdiscipline nooit kunnen doorbreken tot het hoogste kader van Nederlandse ondernemingen. Want zeg nou eerlijk, in hoeveel Raden van Bestuur c.q. directies is HR bijvoorbeeld aanwezig? Naast de CEO staat doorgaans alleen de CFO en soms een COO. Met een beetje mazzel is HR vertegenwoordigd in het MT, maar doorgaans lijkt de behoefte van het management om HR te betrekken bij tactische en strategisch HR-issues niet groot. 

HR is klein

De vraag is waarom het de afdeling HR, ondanks het juiste opleidingsniveau, zo vaak niet lukt om een plek aan de tactisch-strategische tafel te veroveren. Is hier überhaupt wel behoefte aan? Het alternatief is voor veel HR-afdelingen een unconvenient truth. Want als het huidige HR niet welkom is om mee te praten in ‘de top’, dan blijft de afdeling veroordeeld tot ‘het uitvoeren’ van het uitgestippelde beleid. En laat dit nou net de taken zijn waarvan de huidige generatie medewerkers zegt: dan kunnen wij ook wel, daar hebben we HR niet bij nodig. Geef ons de regelruimte en we regelen het zelf. Oei, HR is klein en de rest is groot!

HR als hoeder van de regels

De oorzaak zit hem, naar mijn mening, grotendeels in het instituut dat HR de afgelopen decennia is geworden. De naam verklapt al een hoop: Human Resources. Mensen zijn toch zeker méér dan een hulpmiddel om werk te verzetten en geld te verdienen? Toch ligt hierin (helaas) wel de kern van het probleem. HR is in veel organisaties verworden tot een afdeling die regels, procedures en formulieren produceert. Instrumenten gaan boven mensen en HR acteert als hoeder van de regels.

Neem bijvoorbeeld het instrument ‘beoordelingscyclus’, vaak aangekleed met standaardformulieren die elke manager voor elke medewerker minstens eenmaal per jaar moet invullen. Doorgaans vervloeken zowel manager als medewerker het proces: veel werk, weinig opbrengst. Een vinkje halen is belangrijker dan datgene waar het werkelijk om gaat: échte gesprekken voeren, feedback geven en persoonlijke ontwikkeling. Geen wonder dat andere benaderingen en methodieken in opkomst zijn.

Feestjes zonder HR

Zo bezien is het niet gek dat HR niet uitgenodigd wordt voor strategische partijtjes. Wie een feestje wil bouwen zit niet te wachten op die ene persoon die klaagt over het volume van de muziek. Anders gezegd: HR processen, beleid en procedures worden door de business vaak als vervelende werklast ervaren. Natuurlijk, sommige HR processen zijn nou eenmaal wettelijk verplicht. En dan is het fijn als iemand bewaakt dat deze wettelijke verplichtingen worden nagekomen. Maar er zijn ook een heleboel processen verworden tot  een papieren machine, wat totaal niet nodig is. En zolang HR niet het voortouw neemt om deze structuur en processen te herzien zullen de uitnodigingen voor strategisch overleg uitblijven.

Werk aan de winkel

Het is duidelijk: voor HR is er werk aan de winkel. HR professionals moeten laten zien dat zij in staat zijn om mee te denken met business. Geen hoeders van de regels, maar hoeders van de menselijke maat. Door nieuwe organisatievormen, waarin medewerkers meer autonomie en regelruimte krijgen, wordt deze noodzaak om HR ter herzien alleen maar groter. Als ik het overzicht van ‘de 7 trends in HR’ bekijk, zie ik veel hippe bewoordingen, maar gelukkig ook een pleidooi voor het terugbrengen van ‘de menselijke maat’ in onze organisaties, door ze anders in te richten: voor en door de mensen.

De groeiende aandacht voor mensen in organisaties is de kans waar HR lang op heeft moeten wachten. Voor het eerst sinds lange tijd komt de aandacht voor mensen meer in balans met de aandacht voor bijvoorbeeld finance. Dus, aan alle HR-afdelingen van Nederland: hou jezelf niet klein, maar pak je podium! Zeg Calimero gedag en neem plaats aan de strategische tafel! Hoe?

HR 2021

Bijvoorbeeld door mensen te begeleiden naar een modus van voortdurende zelfvernieuwing en het stimuleren van bewust gedrag: gedrag dat een weerspiegeling is van waar de organisatie echt voor staat. Of binnen je organisatie een veerkrachtige structuur te creëren en samen met alle mensen een zelfregulerende cultuur te vormen, een cultuur die kan meebewegen met veranderende omstandigheden, die autonomie veroorzaakt, onderlinge betrokkenheid vergroot en samenwerking bevordert.

Hier verder over praten? Ik kom graag met je in contact…

Category
Share