“Wij helpen ondernemingsraden om goed beslagen ten ijs te komen”
“Wij helpen ondernemingsraden om goed beslagen ten ijs te komen”
activate connection

Ondernemingsraden zijn al decennia lang niet meer weg te denken uit onze organisaties. Een ouderwets en achterhaald instituut? Niks daarvan! Wij geloven dat een sterke ondernemingsraad nog altijd van grote meerwaarde is. Juist in deze tijd, waarin veranderingen elkaar snel opvolgen. Verantwoordelijkheid delen is cruciaal als je van verandering een succes wilt maken.

Een goed functionerende OR weet constructief samen te werken: niet alleen binnen het eigen team, maar ook met de bestuurder(s) en de achterban. Het resultaat? Een organisatie met weloverwogen beleid, betrokkenheid onder medewerkers en draagvlak voor veranderingen. Maar om je taak als ondernemingsraad goed uit te voeren, heb je bepaalde kennis en vaardigheden nodig waar je misschien niet eerder mee te maken hebt gehad.

onze aanpak

Wij zijn er om je te ondersteunen bij het uitvoeren van je taak als ondernemingsraad. Dat doen we vanuit ons basisprincipe van verbinding. Wij geloven dat je vanuit constructieve communicatie met, en wederzijds begrip voor de bestuurder(s) en de achterban het meeste bereikt. Je kunt bij ons terecht voor training, advies en begeleiding. Uiteraard zijn al onze diensten maatwerk. Geen OR is immers hetzelfde!

#1 WETEN

In onze live of blended-learning trainingen reiken we je juridische, P&O en financiële kennis aan. We oefenen met de theorie en maken altijd de vertaalslag naar jouw unieke praktijk.

#2 VERBINDEN

Een sterke ondernemingsraad weet goed samen te werken. Niet alleen onderling, maar ook met de bestuurder(s) en de achterban. Tijdens onze trainingen besteden we aandacht aan teamontwikkeling, gaan we in gesprek met de bestuurder en denken we na over hoe jullie het best met jullie achterban kunnen communiceren.

#3 DOEN

Effectief en efficiënt samenwerken vraagt bepaalde vaardigheden. Tijdens onze trainingen oefenen we hiermee. Daarnaast kunnen we je helpen de structuur van de OR op te zetten of te verbeteren. En kom je in de praktijk inhoudelijke issues tegen of komt er een ingewikkeld advies- of instemmingstraject aan? Wij staan je graag bij met advies of begeleiding!

we have to learn to handle
the surprises that we face every day
speaker

Organizations that are able to respond effectively to their environment and mobilize the energies and talents of their people, will be able to capitalize on the opportunities that lie ahead. If we use control systems, based on a self-regulating culture, we will become the quickly adjustable and human organizations we need to be.

Curious? Let’s have a talk and exchange ideas!

Koen Jansen
Koen Jansen
I like to challenge organizations to look at their processes from a different perspective. Challenging them to seek improvement. It’s the dynamics of change that makes it worth while.