self-renewal mindset

FROM KNOWING TO LEARNING

In de nieuwe wereld van werk, met constante verandering als standaard, is kennis een wegwerpartikel geworden. Innovaties volgen elkaar zo snel op dat meer dan 50% van wat we weten binnen 10 jaar totaal irrelevant kan zijn. Het is nu belangrijker dan ooit om nieuwe paden te bewandelen en je open te stellen om te leren.

Getting there

Wij planten zaadjes voor voortdurende zelfvernieuwing in organisaties en bij al hun medewerkers. Binnen onze aanpak wordt je unieke ontwikkelingsreis gebaseerd op de typische kenmerken van de rookie mind.

Curiosity

Durf los te laten wat je al weet en spreek je nieuwsgierigheid aan! Met de blik van een reiziger die altijd onderweg is, kunnen we onze veronderstellingen aan de kant schuiven, de horizon verbreden en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Wat we daarvoor nodig hebben is een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt om vragen te stellen.

Humility

Accepteer dat we niet alles weten. Bescheidenheid betekent je eigen beperkingen kennen om vervolgens de expertise van anderen op te schakelen. Als het ons lukt om verbinding te maken, dan kunnen we leren van onze relaties en gebruik maken van de collectieve kennis. Dit vraagt om een setting waarin we de vrijheid hebben om te zeggen wat we denken, zelfs als dat omstreden is.

Courage

Baan je een weg door nieuwe gebieden en probeer eens wat uit. Wees altijd optimistisch en soms een tikkeltje naïef. Moed tonen is wat anders dan impulsief te werk gaan. Het gaat om een accumulatie van kleine stapjes en weloverwogen risico’s nemen, je angsten onder ogen komen en veerkracht opbouwen door tegenslag te overwinnen. Belangrijk daarbij is een cultuur die fouten toestaat en de mogelijkheden creëert om te leren door te doen.

learning beats knowing
in the future of work
speaker

Wij ontwikkelen mensen en teams. Maatwerkprogramma’s, voor op de steile helling van de leercurve. Wanneer je de creativiteit weer laat stromen en jezelf openstelt voor nieuwe ervaringen, biedt iedere dag nieuwe kansen om jezelf te verbeteren.

Geïnteresseerd? Laten we van gedachten wisselen!

Laura Soudijn
Laura Soudijn
Mensen en organisaties structureel verder helpen, daar ligt mijn hart. Dat doe ik met gelijke aandacht voor de zakelijke doelen als voor de mensen die het moeten doen. Vanuit de volle overtuiging dat standaardoplossingen niet bestaan en échte resultaten alleen bereikt worden waar talent de ruimte krijgt en mensen zich verbonden voelen: aan het doel en aan elkaar.