responsive structures

FROM REVOLUTION TO EVOLUTION

We leven in een wereld die steeds sneller verandert. Toekomstige ontwikkelingen zijn steeds minder goed af te leiden uit gebeurtenissen uit het verleden. Willen we innovatiever, flexibeler en inspirerend zijn, dan is het zaak organisaties te bouwen die net zo veerkrachtig zijn als de biosfeer, het internet of een levendige stad.

Getting there

Wij helpen je om een wendbare organisatie te worden die moedig de toekomst omarmt. Een organisatie die verandering vóór blijft en net zo bekwaam gaat worden als de mensen die erin werken. Wij gebruiken hiervoor drie specifieke stappen:

#1 Set the direction

Organisaties willen relevant blijven, iets betekenisvols of zelfs heroïsch ondernemen. Maar we kunnen pas innovatief, flexibel en ondernemend zijn, als we een unieke toekomstvisie hebben. Een visie die duidelijk maakt wie we zijn, waar we voor staan en waar we naartoe willen. Dit vraagt om een nieuw DNA, gebaseerd op mensgeoriënteerde principes. Zodat we nieuwe creativiteit kunnen aanboren, initiatieven kunnen ontplooien en ‘future fit’ worden.

#2 Reshape your environment

Om snel in te kunnen spelen op veranderingen en grootse prestaties te leveren, is het van belang om oude hiërarchische structuren los te laten. Om de mensgeoriënteerde benadering centraal te stellen in alle structuren, systemen en processen van je organisatie. Als we echt organisaties willen creëren die veerkrachtig, creatief en vol passie zitten, kunnen we met minder geen genoegen nemen.

#3 Keep on rolling

Wanneer je eenmaal in die flow van voortdurende verandering zit, zijn de mogelijkheden onbegrensd. Wees ‘comfortable with being uncomfortable’ en zorg dat je iedere blokkade zo snel mogelijk opheft. Wij begeleiden je gedurende dit proces van continue verandering, zodat jij je gemakkelijk aan de onvoorspelbaarheid van de wereld aanpast. En je ermee verbindt.

creating a responsive structure
gives you the ability to outrun change
speaker

We hebben organisaties nodig die net zo veel durf, ondernemingszin en wendbaarheid hebben als het fenomeen verandering zelf. Ooit waren er hiërarchische structuren, culturen die zich kenmerkten door interne competities en zich voegden naar onzichtbare leidinggevenden, en zo-is-het-nu-eenmaal-attitudes. Nu is het tijd voor menselijk initiatief, moed, en snellere avonturen.

Nieuwsgierig? Laten we ideeën uitwisselen!

Brechje Kuiper
Brechje Kuiper
Ik heb geleerd om nieuwe dingen te omarmen en onbevangen in het leven te staan. Echt ‘rookie’ te zijn. Verandering betekent een frisse start en opent deuren. Dat wil ik, als change manager, ook anderen meegeven.