We are hungry

to discover and learn.

Always.

our <span>philosophy</span>
what we do

Wij zijn jouw permanente ruggensteun of tijdelijke vangnet voor beproefde en vertrouwde professionals. Ben je op zoek om rollen in LEGAL, BUSINESS CONTROLLING of HUMAN DEVELOPMENT flexibel in te vullen, maak dan gebruik van onze kennis en expertise wanneer je dat maar wilt. Hoe wij onszelf onderscheiden? Wij hebben organisch een organisatie op basis van vrijheid en flexibiliteit gecreëerd. Vanuit de ervaringen van ons eigen ontwikkelproces, zijn wij altijd op zoek om jouw toekomst van werken een meer mensgerichter impuls te geven. We gaan je zeker niet vertellen wat je daarvoor moet doen. Maar we schudden wél flink aan de boom en laten je nadenken over datgene waar jij voor staat en de dingen die je écht belangrijk vindt.

Er is veel werk aan de winkel om onze geest te ontdoen van de oude paradigma’s. Alle die dingen die in de weg staan in plaats van ons menselijk presteren stimuleren. Wij dagen je hierin uit door deze oude mindsets vanuit ons eigen vakgebied te prikkelen.

1. From competition to collective. Organisaties vormen een ingewikkeld en onderling verbonden web van relaties. Om voorop te blijven lopenmoet impact en duurzame waarde creëren voor alle mensen die je bedrijf raakt. Wij behandelen al jouw juridische zaken, privacy issues en contracten & overeenkomsten, vanuit gedeelde waarden en wederzijdse belangen.
2. From jobs to potential. De wereld verandert snel en de uitdagingen die op ons pad komen zijn grenzeloos. Kennis? Een wegwerpproduct. Om alive en kicking te blijven, is het méér dan ooit zaak om nieuwe wegen te bewandelen én je bestemming zelf vorm te geven. Wij ontwikkelen mensen en hun teams, altijd gericht op voortdurende zelfvernieuwing.
3. From fixed to fluid. Traditioneel performance management heeft zijn langste tijd gehad. Om wendbaar te zijn en te blijven moet de flexibiliteit van een besturingssysteem op zijn minst gelijke tred houden met de volatiliteit van zijn omgeving. Wij geven invulling aan business control en rapportering, dynamisch binnen de kaders van jouw eigen organisatieontwerp.

Verandering en de vele uitdagingen die dit met zich meebrengt, zijn de enige constanten als we navigeren door de eenentwintigste eeuw. Werk meer mensgerichter maken en het omarmen van nieuwe paradigma’s is een patroon van voortdurende verbetering. Wij nodigen je uit om daarin zelf de verantwoordelijkheid te pakken, door experimenten te ontwerpen en uit te voeren voor de zaken doe er voor jou toe doen. Wij beginnen deze eindeloze reis met:

– vragen stellen, je vooroordelen achterhalen en de status quo van je organisatie uitdagen – met andere woorden: we moedigen je aan om eens goed in de spiegel te kijken;
– het in kaart brengen van je principes en overtuigingen; de normen en waarden waarvoor jij wilt vechten;
– het buigen, breken en – dit is het belangrijkste – hérschrijven van de regels;
– het inzetten én verankeren van jouw verandering met integriteit en bewustzijn.

many stories
are you in?